Zewnętrzne biura sprawozdawcze


Ustawa o ochronie sygnalistów (Whistleblower Protection Act) daje osobom, które zamierzają dokonać zgłoszenia, prawo wyboru, czy skontaktować się z wewnętrznym centrum zgłoszeniowym firmy, czy z zewnętrznym federalnym lub stanowym centrum zgłoszeniowym.

Ustawa o ochronie sygnalistów stanowi jednak również, że zgłoszenia powinny być kierowane w pierwszej kolejności do wewnętrznego biura, jeśli można to wykorzystać do podjęcia skutecznych działań przeciwko naruszeniu, a sygnaliści nie muszą obawiać się represji (art. 7 ust. 1 HinSchG). 

Monitorujemy wszystkie istotne zgłoszenia otrzymane za pośrednictwem naszego wewnętrznego centrum zgłoszeniowego i jesteśmy wyraźnie zobowiązani do ochrony wszystkich sygnalistów przed represjami. 

Zewnętrzne federalne centra zgłaszania nieprawidłowości są obecnie utworzone 

  • w Federalnym Urzędzie Sprawiedliwości
  • Federalnym Urzędzie Nadzoru Finansowego i
  • Federalnym Urzędzie Kartelowym.


Wszystkie informacje na temat obowiązków zewnętrznych biur ds. zgłaszania nieprawidłowości i sposobu kontaktowania się z nimi można znaleźć na stronie internetowej Federalnego Urzędu Sprawiedliwości:

Zewnętrzny Urząd Sprawozdawczy Rządu Federalnego przy Federalnym Urzędzie Sprawiedliwości