Odcisk

Bette Westenberger Brink Rechtsanwälte
Partnerschaftsgesellschaft mit beschränkter Berufshaftung

(Spółka partnerska z ograniczoną odpowiedzialnością zawodową)

z siedzibą w Moguncji, zarejestrowana pod numerem PR 8 w Sądzie Rejonowym w Koblencji
Numer identyfikacji podatkowej DE 149032327
Wszelkie inne informacje prawne

Biuro w Moguncji, Große Langgasse 1A, 55116 Moguncja, Niemcy, mainz@bwb-law.de
Biuro Erfurt, Anger 10, 99084 Erfurt, Niemcy, erfurt@bwb-law.de

Odpowiedzialny za treść zgodnie z § 55 ust. 2 RStV:
Prawnik Stephanie Kappen, pracująca w biurze w Moguncji
Prawnik Christian Faber, pracujący w biurze w Moguncji